Πε. Δεκ 8th, 2022

Το Stratego

Γενικά:

Το Stratego είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής που ανήκει στα πνευματικά αθλήματα της Ολυμπιάδας νόησης. Πρόκειται για ένα παιχνίδι στρατηγικής για δύο παίκτες σε ένα τραπέζι των 10 × 10 τετραγώνων. Κάθε παίκτης ελέγχει 40 πιόνια που αντιπροσωπεύουν ατομικές τάξεις αξιωματικών σε έναν στρατό. Τα πιόνια έχουν ναπολέικα διακριτικά. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να εντοπιστεί και να συλληφθεί η Σημαία του αντιπάλου ή να συλληφθούν τόσα εχθρικά πιόνια ώστε ο αντίπαλος να μην μπορεί να κάνει άλλες κινήσεις.

Το Stratego έχει αρκετά απλούς κανόνες για τα μικρά παιδιά, αλλά ένα βάθος στρατηγικής που είναι επίσης ελκυστικό για τους ενήλικες. Το παιχνίδι είναι ένα ελαφρώς τροποποιημένο αντίγραφο ενός γαλλικού παιχνιδιού της δεκαετίας του 20ου αιώνα με το όνομα ‘L’Attaque’. Κατασκευάστηκε στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1961. Μέχρι σήμερα, έχει δημιουργηθεί -εκτός από την έκδοση των 2 παικτών (που είναι και η επικρατέστερη)- και έκδοση για 4 παίκτες ενώ μια παρτίδα μπορεί να πραγματοποιηθεί με 10, 30 ή 40 πιόνια ανά παίκτη.

Oι τάξεις τυπώνονται μόνο στη μία πλευρά και τοποθετούνται έτσι ώστε οι παίκτες να μην μπορούν να αναγνωρίσουν τα κομμάτια του αντιπάλου. Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να τοποθετούν κομμάτια στις 2 λίμνες ή στα 12 τετράγωνα στο κέντρο της αρένας. Η προετοιμασία διακρίνει συνήθως τη θεμελιώδη στρατηγική των παικτών και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα του παιχνιδιού.

Κανόνες κίνησης:

Όλα τα κινητά πιόνια, με εξαίρεση τον Ανιχνευτή, μπορούν να κινούνται μόνο ένα βήμα σε οποιοδήποτε γειτονικό χώρο κάθετα ή οριζόντια (αλλά ποτέ διαγώνια). Ένα πιόνι δεν μπορεί να κινηθεί σε ένα χώρο που καταλαμβάνεται από ένα παρόμοιου χρώματος πιόνι. Οι Βόμβες και η Σημαία δεν είναι κινητά πιόνια. Ο Ανιχνευτής μπορεί να μετακινείται σε οποιονδήποτε αριθμό διαστημάτων σε ευθεία γραμμή.

Κανένα πιόνι δεν μπορεί να κινείται εμπρός και πίσω μεταξύ δύο διαστημάτων για περισσότερες από τρεις διαδοχικές φορές, ούτε μπορεί να κυνηγάει ατέλειωτα ένα πιόνι του αντιπάλου που δεν έχει καμία ελπίδα σύλληψης.

Όταν ένας παίκτης θέλει να επιτεθεί, μεταφέρει το πιόνι του σε ένα τετράγωνο που καταλαμβάνεται από ένα αμυνόμενο πιόνι. Και οι δύο παίκτες αποκαλύπτουν έπειτα τον βαθμό των πιονιών τους και το ασθενέστερο αφαιρείται από το παιχνίδι. Εάν τα πιόνια που εμπλέκονται στη μάχη είναι ισότιμα, αφαιρούνται και τα δύο. Ένα πιόνι δεν μπορεί να κινηθεί σε ένα τετράγωνο που έχει ήδη καταληφθεί εκτός αν επιτίθεται. Δύο τάξεις πιονιών έχουν ειδικές δυνάμεις στη μάχη: η Βόμβα και ο Ανιχνευτής. Η Βόμβα, μπορεί να αδρανοποιηθεί μόνο από έναν Σαμποτέρ. Εξαφανίζει αμέσως οποιοδήποτε άλλο πιόνι τη χτυπά, χωρίς αυτή να καταστρέφεται. Ο Κατάσκοπος από την άλλη πλευρά, επικρατεί μόνο αν επιτεθεί στον Στρατάρχη ή στη Σημαία. Αν επιτεθεί σε οποιοδήποτε άλλο πιόνι ή δεχθεί επίθεση από οποιοδήποτε πιόνι (συμπεριλαμβανομένου και του Στρατάρχη), ο Κατάσκοπος νικάται.

Στατιστικά στοιχεία:

Μια τυπική παρτίδα Stratego έχει κατά μέσο όρο 381 κινήσεις. Ο αριθμός των επιτρεπτών θέσεων είναι 10115. Ο αριθμός των πιθανών παιχνιδιών είναι 10535. Το Stratego έχει πολλές περισσότερες κινήσεις και πολύ μεγαλύτερη πολυπλοκότητα από άλλα γνωστά παιχνίδια όπως το σκάκι, Go και το τάβλι. Εντούτοις,  μία ή περισσότερες κακές κινήσεις στα αρχικά στάδια του παιχνιδιού δύσκολα μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της παρτίδας, μολονότι οι περισσότερες κινήσεις στο Stratego είναι σημαντικές.

Πηγή:

https://en.wikipedia.org/wiki/Stratego