Δευτέρα 17/02/2020

Τα μέλη

Ιδρυτής και Διαχειριστής
(Ανάπτυξης Δράσης, Εκδηλώσεων & Υποδομής)

Διαχειριστής
(Αρχείου, Μελών & Υλικού)

Διαχειριστής
(Online Stratego.com)

Διαχειριστής
(Τεχνολογικών Εφαρμογών & Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού)

Διαχειριστής
(Επικοινωνίας & Εξωστρέφειας)

Διαχειριστής
(Διαιτητών & Εθελοντών Strategeiras)

Επιμελητής
(Σεμιναρίων)

Επιμελητής
(Υλικού)

Επιμελητής
(Μελών εκτός Πάτρας)